Hvor meget Impact skaber din virksomhed?
Vi har 10 år til at accelerere en massiv bæredygtig omstilling. En historisk stor udfordring,  der kalder på historisk stor impact.

Valified er en del af løsningen. En data-drevet platform, der kan være med til at indfri jeres virksomheds vækst- og bæredygtighedpotentiale.

Vi lancerer nu i BETA vores ImpactCertifikat™, som kvalificerer jeres virksomed og sætter retning på jeres initiativer. De næste 10 år starter nu.
Kom igang med jeres ImpactCertikat™
Det er gratis og tager 5-10 minutter

Hvor meget Impact skaber din virksomhed?

Vi har 10 år til at accelerere en massiv bæredygtig omstilling. En historisk stor udfordring,  der kalder på historisk stor impact.

Valified er en del af løsningen. En data-drevet platform, der kan være med til at indfri jeres virksomheds vækst- og bæredygtighedpotentiale.

Vi lancerer nu i BETA vores ImpactCertifikat™, som kvalificerer jeres virksomed og sætter retning på jeres initiativer. De næste 10 år starter nu.
Kom igang med jeres ImpactCertikat™
Det er gratis og tager 5-10 minutter

Hvad er et ImpactCertifikat™?

Valifieds ImpactCertifikat™ analyserer via en algoritme jeres virksomhed på en lang række punkter, der tilsammen vurderer jeres impact, og dermed bidrag til den bæredygtige omstilling.
Analysen er baseret på FNs verdensmål og EU’s taksonomi, og giver jer en samlet certificering, der kan bruges både internt over for nye og fremtidige medarbejdere samt eksternt i forhold til kunder, leverandører, partnere og andre stakeholders.
Kom igang med jeres ImpactCertikat™

ImpactScore™ - et konkret værktøj

Sammen med jeres ImpactCertifikat™ får I en ImpactScore™, som giver jer et meget konkret og nuanceret billede af jeres virksomheds styrker og svagheder, og dermed konkrete indsatsområder for at bidrage mest muligt til en bæredygtig omstilling.
Ud fra en avanceret datadrevet algoritme har vi analyseret vi os frem til resultatet, som I kan bruge som et strategisk vaerktøj og vejviser – og som en løbende vurdering af jeres indsats på områder som bæredygtighed, risikostyring, mm.

Kommer snart:
Valified ImpactCV™

Valified ImpactCV™ er et datadrevet digital værktøj for alle små og mellemstore virksomheder. ImpactCV’et vil være jeres cockpit i rejsen mod den bæredygtige omstilling, og kan bruges til at analysere og sætte retning på jeres indsats. Konkret vil I få overblik over jeres nuværende og potentielle impact, og få adgang til 3 primære omraader:
  • ImpactCertifikat™ og ImpactScore™ samt analyse og anbefalinger til fokus og fremtidige tiltag
  • Adgang til konkrete værktøjer og partnere til udvikling af jeres forretning mod bæredygtig vækst
  • Mulighed for adgang til nye funding- og finansieringsmodeller via Nordic Impact Bridge

Vi kan matche jer med de rigtige partnere og kompetencer

Rejsen mod en mere bæredygtig profil er brolagt med både spørgsmål, og for mange med behov for at involvere eksterne kompetencer. Vi kan med afsæt i jeres ImpactScore™ matche jer med partnere og kompetencer, som kan bidrage konkret på de områder, hvor jeres udviklingspotentiale er størst.
  • Hvad betyder SDG’erne for min virksomheds drift og fremtid?
  • Hvordan finder jeg ud af, hvad min virksomhed skal gøre for at skabe impact?
  • Hvem kan hjælpe i min virksomheds omstilling til bæredygtighed?
  • Hvor kan jeg få finansieret min virksomheds bæredygtige omstilling og vækstagenda?
  • Hvornår bliver min virksomhed pålagt nye rapporteringskrav?

Kæmpe potentiale for bæredygtig vækst og ny forretning

EU har en ambitiøs plan om at blive CO2 neutral i 2050, og med Danmarks nye klimalov om en 70% reduktion af drivhusgasser i 2030, går Danmark allerforrest. Når din virksomhed omfavner bæredygtighedsagendaen er der en kæmpe mulighed, som bl.a. Dansk Industri støtter op om med deres 2030 plan, der vil skabe flere arbejdspladser og masser af ny grøn teknologi.

Co-creation i verdensklasse

Udviklingen af Valified ImpactScore sker i et tæt samarbejde mellem en stærk ejerkreds, strategiske partnere og data scientists som alle har set, at verden mangler et stærkt redskab til at måle og drive bedre forretning med impact.
Vil I være med på rejsen?

Co-creation i verdensklasse

Valified repræsenterer en bred stifterkreds og tæller bl.a. Ørsted og PKA. Medejere der står for den mest ambitiøse grønne infrastruktur og gennem investeringer i bæredygtighed skal sikre de næste mange generationer. Valified vil i mødet mellem virksomheder og deres behov for impact facilitere en smidig overgang. En bro til en bæredygtig fremtid.
Vil I være med på rejsen?

VALIFIED er en del af Nordic Impact Bridge

Nordic Impact Bridge er en AI-baseret funding platform, der via teknologi matcher små og mellemstore virksomheder med investorer og kompetencer for at accelerere bæredygtig vækst og impact.
Mere om Nordic Impact Bridge