top of page

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Valified Platformen

1. INTRODUKTION

 

Valified ApS, CVR: 39237407, Ragnagade 7, st. 2100 København Ø, (herefter "Valified") har oprettet Valified platformen (herefter "Platformen"), som virksomheder kan benytte til bl.a. at indsamle og afgive virksomhedsdata om eget arbejde med bæredygtighed eller til at indsamle virksomhedsdata om andres arbejde med bæredygtighed mv. For at benytte Platformen skal virksomheden angive en kontaktperson. Det er personoplysninger om dig som kontaktperson, Valified behandler. Se mere herom i nedenstående. 

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er således Valified. Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte Valified på e-mail: info@valified.com

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

 

2.1 Kontaktperson hos en virksomhed

 

Valified behandler dit fornavn, efternavn og den e-mailadresse, som du anvender, når du benytter Platformen. Desuden kan der behandles oplysninger om tidspunkt for besvarelse af spørgerammen, samt om besvarelse evt. ikke har været afsluttet. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at stille Platformen til rådighed for dig, herunder til den virksomhed, du er ansat i, så I kan benytte jer af alle Platformens fordele. 

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at Valified kan forfølge sine legitime interesser i at stille Platformen til rådighed for dig og den virksomhed, du er ansat i, og sikre smidig proces ved besvarelsen af spørgerammen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

2.2 Enkeltmandsvirksomhed

Hvis du benytter dig af Platformen som enkeltmandsvirksomhed, behandler Valified dit fornavn, efternavn og den e-mailadresse, som du anvender for at tilgå Platformen. Desuden kan der behandles oplysninger om tidspunkt for besvarelse af spørgerammen, samt om besvarelse evt. ikke har været afsluttet. Herudover behandler Valified de øvrige personoplysninger, som du angiver i spørgerammen i Platformen om din enkeltmandsvirksomheds bæredygtighed f.eks. virksomhedens vision, strategi og værdigrundlag i forhold til bæredygtighed, vand- og strømforbrug, hvorvidt virksomheden har aktiviteter udenfor EU, hvorvidt virksomheden har planer om at ansøge om lån eller involvere investorer mv.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at Valified kan forfølge sine legitime interesser i at stille Platformen til rådighed og sikre smidig proces ved besvarelsen af spørgerammen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

3. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger videregives kun til andre brugere af Platformen og de samarbejdspartnere, virksomheden vælger at dele virksomhedsdata med. Har den virksomhed, du repræsenterer, opnået adgang til Platformen uden enten at være eksisterende bruger og uden at have modtaget en anmodning om afgivelse af data fra en anden virksomhed,  dvs. i form af en sponsoreret eller på anden måde tilrådighedsstillet adgang til Platformen som f.eks. et tilbud/en fordel fra en anden virksomhed som led i et kundeforhold eller anden samarbejdsrelation, videregives dine personoplysninger til den sponsorerende/tilrådighedsstillende virksomhed. 
Herudover har Valified antaget visse databehandlere, som udfører en række behandlingsaktiviteter på vegne af os. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog udelukkende lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af os for at opfylde specifikke formål, der er fastsat af os.

4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE UDEN FOR EU/EØS

Valified kan overføre dine personoplysninger til tredjelande dvs. lande uden for EU/EØS, hvor vores databehandlere er etablerede. I givet fald sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med modtageren af personoplysningerne.

5. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger opbevares i den periode, du benytter dig af Platformen og dermed vurderes at være en aktiv bruger. Dine personoplysninger slettes endeligt 2 år efter dit sidste login. Opbevaringsperioden er besluttet ud fra hyppigheden af spørgerammerne mv.

Af hensyn til at kunne imødekomme virksomheders forespørgsel om 1) tidligere fremsendt faktura til brug for deres regnskab, moms, skat mv. eller 2) at genoprette sig på Valifieds platform samt af hensyn til intern dokumentation i Valified, beholder Valified virksomhedens betalingsoplysninger (Navn på virksomhed, navn på abonnements-betaler, oplysninger om betalingskort) i op til to år efter virksomheden har forladt platformen, hvorefter data slettes. 

6. DINE RETTIGHEDER 

Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder. 

  • Ret til indsigt i personoplysninger, der behandles om dig.

  • Ret til berigtigelse af de personoplysninger, der behandles om dig. 

  • Ret til sletning, hvis særlige betingelser er opfyldt.

  • Ret til begrænsning af behandling, hvis særlige betingelser er opfyldt.

  • Ret til at gøre indsigelse mod behandling.

  • Ret til dataportabilitet. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, uden at dette berører lovligheden af behandlingen, der var baseret på dit samtykke, inden du valgte at trække dit samtykke tilbage. 

 

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning herom. Du finder vejledningen her

 

Dato for seneste ændring af denne privatlivspolitik:

[Maj 2024]

bottom of page