Om Valified

Mindre og mellemstore virksomheder udgør 99 pct. af dansk erhvervsliv og er derfor afgørende for, at vi lykkes med den bæredygtige og grønne omstilling i alle dele af samfundet. Netop omstillingen betyder imidlertid, at virksomhederne nu står i en meget svær situation med hastigt voksende administrative byrder og stigende pres på konkurrenceevnen. 

Det problem løser Valified, en digital platform, der gør det enkelt at registrere, måle, rapportere, dele og benchmarke virksomhedernes arbejde med omstillingen. Valified udvikler intelligente, datadrevne teknologier og services, der på tværs af værdikæder accelererer udviklingen mod grønnere og mere bæredygtige virksomheder. 
 
Valified giver handlekraft og mulighed for at træffe de rigtige, databaserede beslutninger. Ved at gøre arbejdet med bæredygtighed enkelt og konkret, styrker vi virksomhedernes konkurrenceevne og gør dem finansielt attraktive. 
 
Valified samarbejder med den finansielle sektor om brugervenlige, kundevendte løsninger, der imødekommer compliancekrav og styrker porteføljen. Samtidig opnår de finansielle virksomheder et stærkt datadrevet rådgivnings- og beslutningsgrundlag i deres kunde- og forretningsudvikling.

Fakta om Valified
  • Stiftet i 2017 af Ørsted, PKA og KRING med det formål at accelerere grøn omstilling og konkurrencekraft i mindre og mellemstore virksomheder.

  • Valified er en sammentrækning af Validated & Qualified

  • Vision: At accelerere den grønne omstilling

  • Mission: Grøn omstilling gjort enkel

  • Ledelse:
    CEO: Jesper Kring

    Chair: Charsten Christensen