top of page

Valified har ESG-aben!


Valifieds ESG-abe sidder på et skrivebord foran computerskærme med en hvid t-shirt på, hvor der med grønt står ESG

Synes du, at ESG er besværligt og tidskrævende, og har du svært ved at se meningen med det? Så synes du måske også, at ESG er en abe, ingen har bedt om. Nu hjælper Valified dig med bæredygtighedsrapportering baseret på anerkendte standarder og rammer samt internationale anbefalinger. Valified tager ESG-aben kvit og frit, hjælper dig med at skabe værdi for din virksomhed og opnå konkurrencefordele samt gør det nemt og hurtigt at arbejde professionelt med ESG!ESG-aben ingen har bedt om

ESG er for mange SMV’er en abe, ingen har bedt om. Men uagtet dette er ESG-rapporteringen et vigtigt redskab i den grønne omstilling!


Og inden længe vil det også være et vigtigt redskab for din vækst. Mange leverandører, kunder, finansielle partnere og myndigheder vil snart efterspørge ESG-data. Og så gælder det om at være klar! Men bare rolig. Valified tager ESG-aben for dig med en ESG-platform, som gør ESG-rapporteringen nem og ligetil!


Hvem laver ESG-rapport?

Det gør Valified og Valifieds partnere naturligvis. Vi tager ESG-aben kvit og frit - så du kan gøre det, du er bedst til! Nu behøver du ikke længere at bruge tid på at forstå ESG-junglen og dens mange lag.


For mange SMV’er er bæredygtighed for komplekst og tidskrævende, hvorfor mange vælger at tilsidesætte det på trods af de forretningsmuligheder, der er at finde på området. I dag er ESG og bæredygtighed samt rapporter inden for disse altafgørende for din positionering på markedet, da det er et vigtigt konkurrenceparameter. Hos Valified er vi eksperter inden for ESG og bæredygtighedsrapportering, og med vores ESG-platform, der rummer adskillige ESG-værktøjer som ESG Baseline, Benchmark, CO2-Beregner og Impact Report, kan din virksomhed nemt, hurtigt og professionelt komme i gang med bæredygtighedsrapportering.


Hvorfor ESG?

ESG er vigtigt for alle dine interessenter som leverandører, kunder, investorer, medarbejdere og lokalsamfund. Det skaber troværdighed, transparens og udstråler ansvarlighed, hvilket kan forbedre virksomhedens omdømme og relationer til disse interessenter.


Derudover kan ESG bruges som en konkurrencefordel, og det kan også bruges ved afgivning af tilbud på opgaver, og når en virksomhed forhandler aftaler om lån og kreditter i banken.


“SMV’ernes kunder og finansielle partnere efterspørger allerede ESG-data fra deres leverandører. At have orden i sit ESG-regnskab er nu lige så vigtigt som at have orden i det økonomiske regnskab, når man vil sikre sin virksomheds fremtid.” siger Jesper Kring, Administrerende Direktør hos Valified.EU-lovgivning inden for bæredygtighed

EU vedtog i 2024 CSRD-lovkravet, der bestemmer, at bæredygtighedsrapporter skal udarbejdes af store virksomheder på lige fod med årsrapporter. Disse bæredygtighedsrapporter skal udarbejdes for hele værdikæden, hvorfor lovkravet drypper ned på SMV’erne - Derfor er strategisk arbejde med ESG et krav fra SMV’ernes interessenter. Dette krav blev styrket, eftersom Folketinget den 2. maj vedtog lovforslaget, der implementerer CSRD-lovkravet om bæredygtighedsrapportering i dansk ret.


Bæredygtighedsrapporter bør følge anerkendte standarder og rammer som ESRS og CSRD, som delvist er baseret på internationale anbefalinger som GRI, SASB, TCFD og UNGC. Disse lovkrav, standarder og rammer samt internationale anbefalinger er tænkt ind i Valifieds ESG-platform og ESG-løsninger.


Kom godt i gang med ESG og bæredygtighed

En ESG-rapport er altså ikke kun et dokument. ESG-rapporten har mange funktioner og fordele for virksomheder. Den viser virksomhedens ansvarlighed samt skaber troværdighed og gennemsigtighed, hvilket kan forbedre omdømmet og relationerne til interessenter som leverandører, kunder, investorer, medarbejdere og lokalsamfund. ESG kan skabe værdi og vækst for virksomheden, da det kan øge virksomhedens attraktivitet for nye kunder, der søger bæredygtige og ansvarlige partnere, men det kan også tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, der er engagerede i bæredygtighed og samfundsansvar.


Nu vil vi hos Valified med et af de mest anvendte danske online-værktøjer til indsamling og opgørelse af ESG-data komme SMV’er til undsætning ved at stille vores populære ESG-platform til rådighed for virksomhederne gratis.


“Mange SMV’er føler pludselig, at de har fået en abe placeret på deres skuldre. Nu tager vi aben for dem, og giver dem et effektivt værktøj, så de kan få hul på opgaven på en let og overskuelig måde, uden at skulle have penge op af lommen. Løsningen kan til og med hurtigt give en økonomisk gevinst for dem.” siger Jesper Kring, Administrerende Direktør hos Valified.


Ønsker du at arbejde professionelt med ESG? Hos Valified tilbyder vi en smart løsning til håndtering af din virksomheds ESG-data. Valifieds ESG-platform gør det nemt og hurtigt at komme i gang med ESG-rapporteringen professionelt. Kom i gang nu - kvit og frit.Comments


bottom of page