top of page

Behind the scenes: Abe-kampagnen


Impact-agendaen er hjerteblod. Blandt SMV'er er der for få, der tager ansvar og bolden bliver ikke grebet - dels fordi meget af den kommunikation der finder sted omkring ESG går lige over hovedet på SMV’erne. En artikel fra Harward Business Review fra 1974 kaster lys på lignende situationer, hvor vigtige opgaver ikke bliver grebet i en organisation - deraf udtrykket ‘Who has the monkey?”.ESG-aben

“Aben” i denne sammenhæng er en analogi, der refererer til det næste skridt i en given opgave eller en problemstilling inden for ESG og bæredygtighed. Det handler om, hvem der effektivt skal tage ansvaret for dette problem - med andre ord: “Hvem tager aben?”


Monkey management er altså en strategi for effektiv uddelegering af arbejdsopgaver, som har flere vigtige fordele. En af de vigtigste fordele er, at man får mere tid i en SMV til at fokusere på de opgaver, man er god til. Så kan man overlade problemstillingerne inden for ESG og bæredygtighed til andre, der specialiserer sig inden for netop dette.


“ESG-aben er Valifieds forsøg på, med et glimt i øjet, at få sat fokus på problemet, og hvor vigtigt ESG og bæredygtighed er for de små og mellemstore virksomheder.” siger Jesper Kring, CEO hos Valified.


En abe er altså kort sagt opgaver og de næste skridt i problemstillinger, som man er nødt til at tage sig af i stedet for at lade aben hoppe fra ryg til ryg hos medarbejdere, uden at man tager ansvaret for den.


Aben kommer fra en artikel i Harvard Business Review fra 1974

Ideen til ESG-aben kommer fra Harvard Business Review, der i 1974 udgav artiklen Management Time: Who’s Got the Monkey?, som netop beskriver aben og monkey management.


Mange ledere i SMV’er oplever mangel på tid og forståelse for ESG og bæredygtighed, hvorfor de nedprioriterer ESG-aben på trods af de forretningsmuligheder, som ESG kan skabe. SMV’erne kan nemlig med ESG styrke konkurrencekraften og differentiere sig fra sine konkurrenter. 


Herudover er samfundsambition både DNA og hjerteblod, og Valifieds ideologi er, at virksomheder kun har ret til at eksistere, hvis de hjælper samfund og planet med at blomstre, hvilket er en ideologi mange kunder også deler i dag. Derfor gør Valified det så nemt, hurtigt og professionelt som muligt at arbejde med ESG og bæredygtighed - Derfor tager Valified ESG-aben for dig.Valified ESG Starter

Aldrig har vi kæmpet så hårdt for ESG og bæredygtighed samt for at åbne SMV’ernes øjne op for vigtigheden af dette. Derfor har vi i forbindelse med abe-kampagnen også lanceret den nye gratis-version af ESG platformen fra Valified, der i dag allerede anvendes af mere end 1600 SMV’er i Danmark.


I Valified Starter, den nye gratis-version, kan SMV’er samle og registrere deres bæredygtighedsdata og få et overblik over virksomhedens ESG-status. Dette kunne eksempelvis være over deres CO2-udledninger. Virksomhederne kan herefter dele informationerne med deres økosystemer, som bl.a. indebærer kunder, samarbejdspartnere, banker og forsikringsselskaber. Samtidig for SMV’er gratis adgang til løbende online-support og et stort vidensunivers med råd og vejledninger fra ESG-specialister.


Konklusion på Valifieds ESG-abe

Omkring 60% af SMV’erne oplever nu at blive ramt af ESG-krav fra deres omgivelser og har svært ved at komme i gang med ESG, hvorfor mange kommer skævt fra start. Dette kan være en katastrofe for en SMV, hvor der er knaphed på ressourcer, kompetencer, kapital og tid.


Derfor forsøger Valified at gøre det forståeligt og håndgribeligt med ESG-aben, at lederne ikke må negligere ESG og problemstillingerne herunder. Tag ansvar, grib bolden og tage vare om disse opgaver og problemstillinger i jeres næste skridt inden for bæredygtighed.


Lad Valified tage ESG-aben og gøre det nemmere og hurtigere for jer at arbejde professionelt med ESG med en effektiv platform - uden at komme skævt fra start. Kom i gang nu kvit og frit med Valified Starter.Comments


bottom of page