Vilkår og betingelser

1. Vilkår for brug af hjemmesiden

Nedenstående vilkår finder anvendelse ved enhver brug af hjemmesiden www.valified.com og alle øvrige hjemmesider, applikationer, programmer, tjenester og værktøjer, der udbydes af eller på vegne af Nordic Impact Bridge og som henviser til disse vilkår og betingelser.

Vilkårene gælder uanset, hvordan du tilgår hjemmesiden, herunder f.eks. via computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr.

2. Udbyder og kontaktinformationer

www.valified.com drives af:
Nordic Impact Bridge ApS
CVR: 39237407
Ragnagade 7, st.
2100 København Ø
E-mail: info@valified.com

3. Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til indhold på www.valified.com tilhører Nordic Impact Bridge ApS og er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning herom. Varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer, produkter, og andet lignende, der måtte fremgå af hjemmesiden, må ikke anvendes, kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nordic Impact Bridge ApS.

4. Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på hjemmesiden er blevet tilgængeliggjort med størst mulig nøjagtighed, men skal betragtes som generelle oplysninger og må ikke danne grundlaget til anvendelse til bestemte formål. Der stilles således ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af disse generelle oplysninger. Der er tale om brugerudfyldte data, og her tages forbehold for tryk- og skrivefejl samt andre fejlagtige oplysninger.

Ovenstående begrænsning af Nordic Impact Bridge ApS' ansvar omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele, som følge af adgang til eller brug af www.valified.com.

5. Brug af hjemmesiden www.valified.com

Når du tilgår vores hjemmeside samt indholdet heraf, må du ikke uberettiget:

  • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af www.valified.com;
  • Benytte nogen former for robot eller andre automatiske midler til at få adgang til hjemmesiden eller data, der er tilgængelige på hjemmesiden;
  • Sammenstille eller på anden måde indsamle personoplysninger om andre, herunder e-mailadresser eller andre personoplysninger uden deres viden og i modstrid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning
  • Chikanere andre brugere eller lægge materiale op, som efter Nordic Impact Bridge ApS’ vurdering er anstødeligt eller krænker andres rettigheder eller privatliv; eller
  • Oprette, registrere eller agere på vegne af en virksomhed, som du ikke direkte arbejder for, er ejer eller medejer af eller repræsenterer eller agerer på vegne af, f.eks. som rådgiver.

6. Accept af anvendelse af virksomhedslogo

Hvis du opretter en profil på hjemmesiden og uploader virksomhedens logo, accepterer du samtidig, at Nordic Impact Bridge Aps må anvende virksomhedens logo i forbindelse med oprettelse og anvendelse af din profil, herunder for at du som bruger af hjemmesiden kan personliggøre profilen og etablere kontakt med andre. Du må alene uploade virksomhedens logo, hvis du er berettiget hertil (f.eks. hvis du er ejer af virksomheden, der foreligger en stillingsfuldmagt, eller du har indhentet en tilladelse hertil).

7. Ændringer i vilkår og hjemmeside

Nordic Impact Bridge ApS forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på hjemmesiden og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på www.valified.com til enhver tid uden varsel og efter eget skøn.

8. Links til andre hjemmesider

Eventuelle links til tredjeparts hjemmesider vil blive medtaget som en service til brugerne af vores hjemmeside. Nordic Impact Bridge ApS har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

9. Personoplysninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Nordic Impact Bridge ApS persondatapolitik, som kan tilgås her.

10. Cookies

Når du benytter denne hjemmeside anvender vi cookies, hvis du har samtykket til anvendelsen heraf. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som kan tilgå her.

11. Revidering af vilkår og betingelser

Nordic Impact Bridge ApS kan til enhver tid revidere disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne side. Enhver, der skaffer sig adgang til eller besøger www.valified.com, accepterer betingelserne, og det anbefales derfor, at man regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.