Sammen om et fælles mål

Når verden rammes af klimakrise, er det per definition et fælles problem, hvis løsning kræver en bred indsats af ukendte dimensioner. Erhvervslivet skal innovere og løse udfordringer i fællesskab. Og vi skal som virksomheder hjælpe hinanden, for at hjælpe os selv i mål.Flere hjerner tænker bedre end én. Og når problematikken er kompleks, bliver det essentielt at samle kloge hoveder i løsningsprocessen. Co-creation tillader os at arbejde om en fælles løsning - og klimakrisen er den ultimative test. For at nå reduktionsmålene for drivhusgasser og stoppe den globale opvarmning er det essentielt at vi, på tværs af brancher, organisationer og markeder, løfter i flok og sætter hinandens erfaring og evner i spil for at innovere og accelerere den grønne omstilling.

Det nytter ikke længere at holde sine strategiske kort tæt på hånden og klandre sin markedsfordel. Fordelen kommer derimod ved synligt at dele sin indsigt, udvikle fremtidens forretningsmodeller i fællesskaber og på den måde stå stærkere og bedre funderet i fremtidens bæredygtige marked.

Værdi for alle parter

Danske virksomheder skal se fordelen at komme først ud af starthullerne og være med til at udvikle de løsninger der skal skabe morgendagens bæredygtige forretning. Ved at tage teten og dele sine erfaringer fra processen, kan en virksomhed præge og accelerere den grønne udvikling. Og det er her co-creation spiller en afgørende rolle.

Co-creation er kort fortalt at dele viden, udveksle ideer og arbejde sammen om et fælles mål. Ved at indgå i co-creation er virksomheden altså ikke kun med til at fremme en fælles løsning, men generer også værdi for sig selv, ved at lære af andres kompetencer, accelerere og udvide innovationsforløb og få adgang til langt flere ressourcer og ideer end de kunne internt. Med co-creation undgår virksomheder og organisationer at spilde tiden med hver især, sideløbende, at arbejde på separate løsninger. De opnår derimod værdi, ved at lære fra hinanden, udvikle, bygge på og optimere ideerne, så vi sammen når i mål med vor tids største opgave.

En opfordring til samarbejde

Udfordringen i at løse klimakrisen kræver ideer, tanker og engagement fra en bred gruppe af beslutningstagere. Ingen sidder alene med den fulde løsning, men under de rette omstændigheder, kan den findes i fællesskab.

Vores mission hos Valified er at accelerere den grønne omstilling og gøre Danmark (og verden) grønnere, gennem bæredygtig forretning. Derfor indbyder vi alle kloge hoveder, interessenter og beslutningstagere til at blive Valified Partnere, og være med i udviklingsprocessen. Danske virksomheder har brug for al den hjælp de kan få i denne vanskelige og historiske omstilling, og Valified vil gøre det nemt og overskueligt for dem, ved at tilbyde et samlet sted for indsigt, vejledning og udvikling af deres bæredygtige rejse.

Seneste artikler