top of page

Nykredit og Valified indgår grønt partnerskab

Nykredits SMV-kunder får nu via banken mulighed for at bruge Valified ImpactReport™.Hensigten er at hjælpe de mindre og mellemstore virksomheder med at komme i gang med at rapportere om bæredygtighed for på den måde at accelerere den grønne omstilling. Det er vigtigt for Nykredit at gøre det nemt og billigt for bankens kunder at arbejde med grønne data og på den måde accelerere den nødvendige omstilling.

Det er et centralt argument bag den aftale, som netop er indgået.

”I Nykredit ved vi, at rapportering kan være svært og ressourcekrævende at komme i gang med for særligt de mindre og mellemstore virksomheder. Derfor er vi glade for at indgå et samarbejde med Valified, som kan hjælpe vores kunder i gang med at rapportere om bæredygtighed og klimaarbejdet. Det er en lettere måde at arbejde på for alle parter og en vigtig opgave at løse,” siger koncerndirektør Tonny Thierry Andersen fra Nykredit. En bølge af nye, grønne krav fra kunder, banker, investorer og myndigheder er på vej til de danske virksomheder. Mange virksomheder ønsker at arbejde struktureret med grøn omstilling, men der har hidtil manglet et fælles sprog og nogle standarder, der gør opgaven håndgribelig.

Det er det problem, som Valified løser, og med Valified bliver det langt lettere at imødekomme de stigende krav om rapportering til kunder, myndigheder og andre interessenter. Det er vigtigt for virksomhederne at kunne måle og rapportere om bæredygtighed – ellers risikerer de at blive valgt fra og miste konkurrencekraft – og får sværere ved at få adgang til kapital, som Finanstilsynet for nylig har gjort opmærksom på.

Valifieds løsning harmonerer godt med Nykredits ambition om at bidrage til den grønne omstilling, og Nykredit har solid erfaring med intelligente, digitale løsninger til gavn for kunderne.

Valifieds løsning udrulles i etaper til Nykredits kunder, og på lidt længere sigt kommer aftalen til at bidrage med værdifuld og handlingsskabende viden om danske mindre og mellemstore virksomheders omstilling til en grønnere fremtid til glæde for kunderne, Nykredit og samfundet.

Seneste artikler