top of page

Lad data sætte turbo på den bæredygtige omstilling i SMV-laget

Bæredygtighedsmålene for 2030 rykker hastigt nærmere, mens erhvervsfolk holder møde efter møde om rapportering, omkostninger og data der ikke findes - lad os bryde med konventionerne og bruge den tilgængelige data til at skabe handling.


Den grønne omstilling er uden sammenligning en historisk stor udfordring, som kalder på nye metoder og innovative tilgange. Vi bevæger os på ukendt grund, så vi kan ikke forvente at have al viden på forhånd - vi ved måske ikke engang hvor vi skal lede efter den.

Hvis vi skal komme godt ud på den anden side, skal vi turde handle, uden at kende alle faktorer. Derfor er digitalisering og data helt vitalt i at lykkedes i den grønne omstilling. Vi skal bruge den kæmpe mængde data vi har, til at sætte handling bag vores ord, i stedet på at afvente et fuldt overblik og diskutere behovet for data, der endnu ikke findes. Vi må altså bryde med ideen om at finde en løsning der kan sættes facit-streg under. Det er vores tidshorisont for kort til. Bæredygtig udvikling må søsættes som en mission uden en fastsat rute.

Der er ingen columbusæg i SMV-land

Omstillingen befinder sig stadig i et meget tidligt stadie. Selvom de store virksomheder nu opretter hele afdelinger for bæredygtighed, er situationen en helt anden i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Her er datasiden af bæredygtig udvikling fortsat en black-box. Samtidig har de færreste SMV’er tid, ressourcer og kompetencer til at arbejde med løsninger, der kan generere eller klargøre data til fremtidig brug. Men de små og mellemstore virksomheder må ikke lades alene med den udfordring. De udgør 99 % af hele erhvervsdanmark og er nøglen til en succesfuld bæredygtig omstilling.

- Og presset på SMV’erne øges dagligt. Store virksomheder har behov for at skabe grønne forsyningskæder, finansielle institutioner opstiller nye grønne kapitalkrav og myndighederne indfører stigende regulering. Frygt for dyre bøder, investorernes vrede og anklager om greenwashing, hæmmer SMV’erne i at komme igang. Netop derfor kræver denne udfordring både nytænkning og mod til at bryde med konventionerne.

Pragmatisk brugerdreven nytænkning kan vise vejen


I Valified har vi valgt at angribe dataproblematikken anderledes. Vi vender umodenheden til en mulighed for at indsamle og udvikle nye og anvendelsesorienterede datasæt, der kontinuerligt kan sættes i spil i intelligente løsninger, der understøtter SMV'ernes udvikling. Samtidig kvalificerer vi virksomhedens data og bruger processen til at udvikle et solidt datagrundlag, som gøres tilgængeligt i API’er. På den måde slår vi flere fluer med ét smæk. Vi sætter gang i den nødvendige handling og udvikler undervejs viden og løsninger der kan accelerere omstillingen og sikre at SMV’erne lever op til de stigende krav.

Vil du være med til at udvikle data og nytænke løsninger der kan hjælpe SMV’ernes grønne omstilling? Kontakt os i dag, for at blive en del af et stærkt netværk af private og offentlige virksomheder, organisationer og fonde, der sammen vil hjælpe SMV’erne med at indtage bæredygtighedsagendaen.


Seneste artikler