top of page

Kongelige Hofleverandører og Bæredygtighed: 8 Forslag til ESG arbejdet i Kongehuset Kære Kong Frederik,


Efter den eventyrlige folkefest er det nu tid for kongehuset at tage fat på hverdagens opgaver, herunder valget af kongelige hofleverandører. Vi foreslår, at kongehuset indfører ESG (Environmental, Social, and Governance) krav for at styrke bæredygtighed og samfundsansvar.


I dag kræver både private og offentlige virksomheder, institutioner og standarder øget fokus på ESG, og kongehuset bør ikke være en undtagelse. Vi foreslår en årlig bæredygtighedsrapport fra hofleverandørerne, der viser, at de lever op til gældende krav og arbejder på at forbedre deres bæredygtighedspraksis.


I Valified er vi altid et skridt foran og har identificeret otte væsentlige områder, som kongehuset kan bruge til at vurdere dets hofleverandørers bæredygtighed. Disse områder inkluderer miljømæssig bæredygtighed, social ansvarlighed, god ledelse, kulturel og historisk bevarelse, innovation og forskning, lokalt samfundsengagement, menneskerettigheder samt åbenhed og rapportering. 


Vi er klar til at støtte kongehuset, gerne som kongelig hofleverandør, og dermed gøre det let og effektivt at samarbejde om ESG og bæredygtighed ved hjælp af vores Valified ESG Platform som i forvejen hjælper tusinder af danske virksomheder og deres nøglepartnere. Valifieds mål er at sikre et stærkt grundlag for næste generationer ved at  forbinde, forpligte og bidrage til Kongeriget Danmark, hvilket vi forstå også passer godt med Kongens nye valgsprog.


Kong Frederik, De eller hoffet er velkommen til at kontakte os, så kan vi sammen bringe kongehuset og dets hofleverandører i front inden for ESG og bæredygtighed.


Mange hilsner Jesper Kring og Team Valified 


_________________________


8 forslag til ESG krav til kongehusets leverandører:


1. Miljømæssig Bæredygtighed (E):

 • Stil krav om at leverandører reducerer deres miljøpåvirkning og arbejder mod bæredygtige produktionsmetoder

 • Fremme af anvendelse af genanvendelige materialer og reduktion af affald.

 • Forventning om, at leverandører overholder gældende miljø standarder og certificeringer.


2. Social Ansvarlighed (S):

 • Krav om fair arbejdsforhold og overholdelse af arbejdsstandarder.

 • Støtte til mangfoldighed og inklusion i leverandørens arbejdsstyrke.

 • Forpligtelse til ikke at tolerere børnearbejde eller andre sociale uretfærdigheder i leverandørens forsyningskæde.


3. God Ledelse (G): 

 • Krav om etisk forretningsadfærd og overholdelse af anti-korruptionsstandarder.

 • Forventning om god ledelse og gennemsigtighed i leverandørens forretningspraksis

 • Krav om overholdelse af relevante love og reguleringer.


4. Kulturel og Historisk Bevarelse:

 • Forventning om, at leverandører respekterer og støtter kulturel og historisk bevarelse, især når det gælder produktion af varer med kulturel betydning.


5. Innovation og Forskning:

 • Støtte til innovation og forskning inden for bæredygtige produkter og produktionsmetoder.

 • Forpligtelse til at bidrage til udviklingen af miljøvenlige og sociale ansvarlige løsninger.


6. Lokalt Samfundsengagement:

 • Forventning om, at leverandører engagerer sig i lokale samfund og støtter samfundsudviklingsprojekter.


7. Menneskerettigheder:

 • Krav om overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder og respekt for menneskerettigheder i hele forsyningskæden.


8. Åbenhed og Rapportering:   

 • Krav om periodisk rapportering om leverandørens fremskridt inden for ESG-området.

 • Forventning om åbenhed omkring forsyningskæden og produktionsmetoder.


 Comments


bottom of page