FSR – danske revisorer og Valified indgår aftale om grøn medlemsfordel til revisorer i Danmark

En af konsekvenserne af den grønne omstilling er, at virksomhederne i Danmark kommer til at rapportere langt mere på bæredygtighed til banken, kunden, leverandøren – ja, alle interessenter - end tilfældet er i dag. For at undgå dobbeltarbejde for virksomhederne og dermed tit også deres revisorer, har FSR – danske revisorer i dag indgået en aftale med virksomheden Valified om deres løsning Valified ImpactReport-systemet. ​


Aftalen betyder, at medlemmerne af FSR – danske revisorer nu får særlige medlemsfordele omkring adgangen til Valified ImpactReport-systemet.

Valified ImpactReport er en it-platform, som revisorer og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan bruge til systematisk og hurtigt at håndtere de stadigt mere omfattende krav om rapportering på bæredygtighed fra myndigheder, investorer, kunder og samarbejdspartnere.

Bæredygtighedsrapportering er en brændende platform for Danmarks mange SMV’ere – vi forventer at mange større danske virksomheder vil kræve data om bæredygtighed i hele deres værdikæde.

Og så er der også et direktiv om bæredygtighedsrapportering på vej på området i regi af EU, som presser SMV’erne til at rapportere på bæredygtighed. Charlotte Jepsen, adm. dir., i FSR – danske revisorer udtaler i den forbindelse: ”Helt aktuelt ser vi ind i en rapporteringsmæssig revolution. Med de store virksomheders krav og EU-kommissionens udspil til den fremtidige bæredygtighedsrapportering er nye faste og omfattende krav til indhold og format for virksomhedernes rapportering om bæredygtighed lige om hjørnet. En del af den udfordring løfter vi nu med aftalen med Valified om deres løsning, Valified ImpactReport.”

Sådan virker Valified ImpactReport


Valified ImpactReport fornemste opgave i revisorhenseende er at hjælpe revisorerne med at hjælpe virksomhederne til at rapportere til alle interessenter, hvad enten det er banken, leverandørerne, kunden eller det offentlige. Det hele kommer til at ske på en ensartet måde. Konkret ved at allerede indtastede bæredygtighedsdata arkiveres i løsningen og herefter frigives til interessenterne. Jesper Kring, Chair i Valified udtaler i den forbindelse: ”For virksomhederne er det afgørende nødvendigt at kunne måle og rapportere ensartet om bæredygtighed. Ellers risikerer de at blive valgt fra og miste konkurrencekraft – og får sværere ved at få adgang til kapital. I et lidt større perspektiv er det afgørende for os alle, at vi får accelereret omstillingen, og derfor er vi meget glade for aftalen med FSR – danske revisorer, der er et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

Fakta


Aftalen mellem FSR – danske revisorer og Valified giver foreningens medlemmer særlige medlemsfordele omkring adgangen til Valified ImpactReport-systemet.

Valified udvikler redskaber, der gør det enkelt for virksomheder og deres nøgleinteressenter at rapportere, måle og forbedre sig inden for grøn og bæredygtig omstilling. Valified blev stiftet i 2017 og er i dag ejet af blandt andre PKA Pension, KRING Gruppen og Ørsted. Valified er stiftet med det formål at accelerere og forenkle grøn og bæredygtig omstilling. Valified er en sammentrækning af Validate & Qualified. Læs mere.

FSR – danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi, og repræsenterer revisorbranchen i Danmark. Foreningen har ca. 5.000 personlige medlemmer og ca. 600 revisions- og rådgivningsvirksomheder.

Seneste artikler