Valifieds Datapolitik

Vores platform bygger på data - Her får du et overblik over hvordan vi bruger og opbevarer din data

Hvem har adgang til jeres data og hvor opbevares de?

Virksomhedens navn, adresse, CVR nummer samt andre allerede offentligt tilgængelige data er synlige for alle brugere af platformen. Alle andre data er som udgangspunkt kun tilgængelige for de brugere, virksomheden selv har inviteret til sin profil, samt Valifieds medarbejdere. Virksomheden kan vælge at offentliggøre dele af sine data, f.eks. gennem en ImpactReport, og dermed på eget initiativ offentliggøre og dele de berørte data med andre. I disse tilfælde kan virksomheden efterfølgende ændre på adgangen til de offentliggjorte data så de ikke længere offentliggøres på Valifieds platform.

Alle virksomhedens data opbevares og databehandles inden for EU. Nogle brugerdata (f.eks. navne og e-mailadresser) databehandles også uden for EU. I alle tilfælde har Valified indgået databehandleraftaler med eksterne partnere i henhold til GDPR.

Al kommunikation mellem brugerens browser og Valifieds servere sker over krypterede forbindelser. Det samme gælder al kommunikation mellem Valifieds systemer og leverandører af infrastruktur. Adgang til Valifieds infrastruktur er begrænset til de medarbejdere, der står for platformens drift.

Valified opbevarer aldrig brugernes passwords. Derfor vil et hypotetisk indbrud i databasen eller den øvrige infrastruktur ikke kunne lede til tab af passwords.

Hvem deles jeres data med?
Jeres data behandles af de leverandører, som tilvejebringer Valifieds infrastruktur, men de deles aldrig med øvrige tredje-parter uden jeres eksplicitte forudgående samtykke. Valified har indgået databehandleraftaler med alle de benyttede leverandører.

Hvad sker der med jeres data hvis i opsiger jeres profil?
Hvis profilen opsiges fjernes den fra platformen og det tilhørende CVR nummer frigøres. Indtastede eller på anden vis indarbejdede data vil stadig indgå i en anonym, statistisk sammenhæng men vil aldrig igen kunne spores tilbage til virksomheden eller dens brugere.