Om Valified Impact Score

Valified Impact Scoren bestemmer en virksomheds potentiale for at bidrage til den markante samfundsmæssige omstilling, der skal gennemføres indenfor de næste 10 år. Scoren undersøger, hvor langt den enkelte virksomhed er, i forhold til at tilpasse sin forretning til de ændringer klima- og biodiversitetskrisen vil medføre.

I forbindelse med scoringen spørges ind til, hvor bevidst virksomheden arbejder med bæredygtighed og hvilken tyngde, det har i organisationen. Der lægges vægt på, hvor langt virksomheden er i forhold til at tilpasse sin forretning til de nye vilkår med fokus på forretningspotentiale og risikostyring.

Herudover kortlægges det, hvilken påvirkning (impact) virksomheden har – positiv og negativ - især i forhold til klima- og miljøaftryk. Her arbejder modellen med udgangspunkt i Europaparlamentets kommende taksonomi og deres anbefalinger omkring ikke finansiel rapportering.

Ved at gennemgå Valified impact scoren guides virksomheden igennem de emner, som er afgørende, når en virksomhed skal omstille sig til de ændrede forretningsvilkår, som klimaforandringerne og biodiversitetskrisen har medført og vil medføre fremover. Spørgsmålene, med tilhørende forklaringerne, vil udover selve scoren være et konstruktivt værktøj for virksomhederne i deres arbejde med bæredygtighed og impact.

Valified impact score er et mål for, hvor bæredygtigt en virksomhed agerer, og hvor stort impact potentiale, den har.

Scoren gives i pt. 6 kategorier: