top of page

Købsvilkår og betingelser

Juni 2022

Købsvilkår & Betingelser, for tilkøbte Servicepakker og Produkter 

Du handler med:

Nordic Impact Bridge ApS

CVR: 39237407

Ragnagade 7, st.

2100 København Ø

E-mail: support@valified.com

Kundesupport: +45 53 50 31 71 (telefontid 09.00 -16.00 alle hverdage)

Baggrund:

Valified udbyder tilkøbte services og produkter til hjælp i virksomhedernes eget arbejde med bæredygtighed, understøttende dybere indsigter internt i virksomheden, eller over for kunder og interessenter ved Valified’ eller eksterne rådgivningskompetencer.  

 

Nedenstående vilkår finder anvendelse ved køb af services og produkter, der udbydes i forbindelse med Valified Platformen af eller på vegne af Nordic Impact Bridge og som henviser til disse vilkår (Købsvilkår & Betingelser).

 

Købsvilkårene gælder uanset, hvilke services og produkter som tilkøbes ved accept af disse.

Produktinformation:

Oplysninger i produkt- og servicepakker samt prislister er kun bindende i det omfang, aftale eller tilbud udtrykkeligt henviser til dem.

Priser og Betaling:

Alle produkter er angivet med pris eksklusiv moms og er gældende, medmindre andet skriftligt er aftalt.


Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købspris til betaling netto 21 dage efter levering af ydelsen eller efter specifik aftale. Betaler kunden ikke til aftalt tid, har Nordic Impact Bridge fra forfaldsdagen krav på morarente med en rentesats på 2% pr. måned. Desuden har Nordic Impact Bridge krav på rentenota- og rykkergebyrer til dækning af administrative meromkostninger forårsaget af den forsinkede betaling.

Ansvarsfraskrivelse:

Nordic Impact Bridge ApS er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af eksterne rådgivere, uanset om sådanne eksterne rådgivere er antaget af Nordic Impact Bridge ApS eller med Nordic Impact Bridge ApS' bistand. Dette gælder uanset om fakturering sker igennem Nordic Impact Bridge ApS.

Privatlivspolitik:

I øvrigt henvises til Nordic Impact Bridge ApS Privatlivspolitik for Valified Platformen som behandler kategorien af personlige oplysninger, formål, retsgrundlag og rettigheder. 

Helt tilfreds:

Vi vil være sikre på, at du bliver helt tilfreds med dit valg af vores services og produkter. Skulle det ikke være tilfældet, kontakt Valified’ Kundesupport support@valified.com eller ring +45 53 50 31 71. I overensstemmelse med vores erklærede mål om tilfredse kunder, indleder vi behandling af enhver kunde henvendelse indenfor 24 timer og kommer hurtigst muligt retur herefter.

Lovvalg og tvister:

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal afgøres efter dansk lovgivning.
Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med danske regler om voldgift.

bottom of page