top of page

Styrk jeres kunders  konkurrencekraft og fokus på bæredygtighed

Få data og indsigter, der styrker kunderelationen, bankforretningen og ESG-compliance

downstream_updated.png
emballageaffald.png
diversitet_i_bestyrelsen.png
benchmark.png

Valified gør arbejdet: Styrker kundens konkurrencekraft og giver banken data og indsigter - Plug'n'Play

Værdifuld gave til kunden

Kunden får adgang til et yderst relevant produkt – styrker kunden og relationen

KYC &
indsigter

KYC og indsigter i kundens performance og behov – styrker bankforretningen

ESG data & compliance

Kunden bliver ESG compliant og kan profilere sig inden for klima og bæredygtighed 

Plug'n'Play ibrugtagning

Hurtig ibrugtagning uafhængigt af eksisterende forretnings- og it processer

Datasynergi       –       Struktur       –       Transparens       –       Real time       -       Plug'n'Play
Valified er blandt andet baseret på
eu_taxonomy.png
enep.png
55837386-0-logo-pri-copy.png
un.png
årl_99a.png
verdensmaal.png
55811481-0-futurefit.png
Udfordringer for virksomhederne - og for jer

Som finansiel virksomhed har I stiftet bekendtskab med nye lovkrav til bæredygtighed (fx ledelsesbekendtgørelsen og disclosureforordningen). Og I ved, at der er meget mere på vej.

Nogle mindre og mellemstore virksomheder i jeres portefølje har allerede oplevet at miste ordrer, fordi de ikke lever op til de nye krav om bæredygtighed. Virksomhederne står nu foran en bølge af nye komplicerede krav fra kunder, investorer og myndigheder. Kun få af dem har viden og ressourcer til at overskue kravene. Det betyder, at de risikerer at miste markedsandele og konkurrencekraft. Dermed kan værdien af udlån og ejerandele i virksomhederne hurtigt blive udvandet.

Få overblik
og handlekraft

Valified gør det enkelt at få overblik over og arbejde målrettet med bæredygtig omstilling. Vi analyserer løbende nye krav til bæredygtighed og sikrer, at virksomhederne har fuldt overblik og kan rapportere enkelt og overskueligt til kunder og partnere og benchmarke sig mod branchen.

Som finansiel partner kan I nemt give Jeres kunder adgang til Valified. Kunderne får hjælp til at sikre bæredygtig konkurrencekraft, og I fremtidssikrer porteføljen. I bliver desuden compliant med lovkrav til bæredygtighed for finansielle virksomheder. Og I får adgang til bæredygtig Business Intelligence til strategisk indsigt, bedre kundedialoger, produktudvikling, risikostyring og rapportering.

Designet for finansielle virksomheder

Ibrugtagning af Valified sker via et effektivt “plug’n’play” forløb på få uger og efterfølgende adgang til lærings-platform med træningsfilm, FAQ mv der kan styrke bæredygtighedskompetencer hos rådgivere og andre ansatte. Valified kan anvendes helt uafhængigt af eksisterende forretnings- og it processer og kan derfor forankres i organisationen og hos rådgiverne i det tempo som passer.  

Valified er udviklet i tæt parløb med banker og investeringsfonde af et erfarent team med dyb indsigt i finansielle virksomheders virkelighed samt mulighederne i fintech- og databaserede værktøjer.

Værdi for kunden

Simpelt overblik over og et sprog for virksomhedens bæredygtighed gør dialoger med partnere, leverandører og netværk ligetil

Bæredygtighedsrapporter i professionelt layout til brug for fx kunder, udbud, tiltrækning af nye talenter eller partnere

Bæredygtigheds-badges synliggør at virksomheden arbejder professionelt med området

Mulighed for at sætte og følge op på konkrete målsætninger og handleplaner inden for bæredygtighed

Adgang til benchmarking med sammenlignelige virksomheder, fx branche-data

Værdi for den finansielle partner

Styrker relation og relevans overfor kunden med styrkelse af virksomhedens konkurrencekraft

Indsigt i porteføljens ESG-performance, benchmarking, early warnings mv., der giver mulighed for at handle strategisk og proaktivt ift. kunden/porteføljen- /forretningsudviklingen

Minimalt ressourceforbrug - den eksterne og uafhængige platform varetager alle elementer, herunder support til virksomhederne

Rådgivere kan involves/aktiveres efter behov og kan agere baseret på data-indsigter

Sikrer compliance med nuværende og kommende lovkrav til bæredygtighed

Værdi for samfundet

Cost-effektiv og brugervenlig bæredygtig omstilling for alle små og mellemstore virksomheder, som udgør 99 pct. af dansk erhvervsliv. Danmarks bæredygtige omstilling lykkes kun, hvis de er med

En kraftig reduktion i udviklings- og analyseomkostninger for danske virksomheder samlet,, idet Valified skaber overblik og standardisering af de mange krav

Acceleration via netværkseffekter via muligheden for hurtigt at invitere partnere, leverandører mv ind i platformen reducerer den samlede administrationsbyrde og omkostninger mellem forskellige bæredygtigheds-standarder

Brochure.png

Læs cases for hvordan Valified skaber værdi for den finansielle sektor og deres kunder

Rekvirer "Banker og Pengeinstitutter Powered by VALIFIED" via vores support.

bottom of page